Mobiliteit

Om mobiel te blijven, moet u kunnen rekenen op adequate en snelle hulp.

Onze mobiliteitsservice houdt in dat wanneer u thuis voor de deur of in een straal van 30 km in onze omgeving bent kunnen wij U helpen.
Indien noodzakelijk kunnen wij ook vervangend vervoer ter beschikking stellen gedurende de reparatie.

  • 24 uur per dag
  • 7 dagen per week
  • Vervangend vervoer
  • Repatriëring van uw auto

Pech

Met pech wordt bedoeld elk mechanisch defect aan uw voertuig afkomstig van een onregelmatigheid in de montage of een defect van een onderdeel, die het normale gebruik van uw voertuig onmogelijk maken en de immobilisatie tot gevolg hebben.

Verder worden de volgende gevallen gelijkgesteld met pech:
Het verlies of diefstal van sleutels of het achterlaten van de sleutels in een gesloten voertuig,het tanken van verkeerde brandstof, een lekke band (met uitzondering van vandalisme).

 

Schade

Met schade wordt bedoeld dat het onderdeel defect is geraakt door bots- of andere kracht

Verhelping

In geval van een mechanisch defect wordt door de pechverhelper ter plaatse nagegaan in hoeverre uw voertuig d.m.v. reparatie ter plaatse opnieuw mobiel gemaakt kan worden. In het geval dat uw voertuig niet ter plekke hersteld kan worden en technisch niet meer buikbaar is of niet meer voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, zal de pechverhelper onmiddelijk overgaan tot het transport van uw voertuig

Wat te doen bij pech of schade

  • Bel ons!
  • Geef uw kenteken door
  • Geef uw locatie door
  • In het geval van een lekke band, heeft u een reserve wiel?
Top